Dalga Enerjisi Nedir?

Dalga enerjisi, denizlerde ve okyanuslarda oluşan dalgaların itici hareketinden elde edilen bir enerji türüdür. Dalga sınırsız ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Dalganın enerjisinde, rüzgarların su yüzeyinde ve suyun derinliklerinde yarattığı rüzgarların yarattığı basınç bir kaynak olarak kullanılır.

Dalga Enerjisi Nerelerde Kullanılır?

Tabii ki, dalga enerjisi kullanımının en önemli alanı elektrik üretimidir. Dalga gücü ile güç üretimi çok pratik bir yöntem değildir ve çok fazla yatırım maliyeti gerektiriyor. Ancak yenilenebilir, temiz bir enerji üretimi biçimi ve dünyanın % 75’inin su ile çevrili olmasını dikkate alarak önümüzdeki yıllarda daha da popüler olacak.

Özellikle artan enerji ihtiyacı ve fosil yakıtların tüm dünyada tükeneceği gerçeği tüm ülkeleri alternatif enerji kaynakları aramaya itmiştir. Enerji üretiminde rüzgar, güneş, su gibi doğal bileşenlerin kullanılması istenir. Çünkü bunlar her yerde mevcut, neredeyse sınırsız ve yenilenebilir. Bu kaynakların itme gücü, bir türbini çevirmek için eşsiz bir kaynaktır.

Dalga ile elektrik üretimi için belirli bir standart yoktur. Deniz ve doğa koşulları, rüzgar basınçları, fiziksel koşullar her tesiste farklı olabilir. Güneş, rüzgar, hidroelektrik santralleri gibi dalga santrallerinde üretim yönteminin nasıl yapıldığı konusunda genel bir geçerli kural yoktur. Sonuç olarak, bir türbinin elektrik üretmek için döndürülmesi ve türbine bağlı bir jeneratörün mıknatıslanması ve elektrik üretmesi önemlidir. Fakat dalga enerjisi ile üretimin her türlü mühendislik hesaplamaları dikkatle yapılmalıdır.

Dalga Enerjisinin Özellikleri Ve Avantajları

– Dalga enerjisinin ana özelliklerine ve avantajlarına bakılacak olursa:

– Sonsuz bir kaynağı olan yenilenebilir, sürdürülebilir bir enerjidir.

– Doğal gaz gibi ithal edilecek kaynak yok. Ülke ekonomisine katkıda bulunur.

– Fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltır.

– Temiz bir iştir. Çevre kirliliğine neden olmaz. Atık oluşturmaz.

– Ada ülkelerinde, ulaşılması zor olan kıyı tesislerinde elektrik üretimi sağlayabilir ve bu bölgelerin ihtiyacını karşılar.

– Yeni iş fırsatları yaratır.

– Güneş enerjisi santrali güneş olduğunda, rüzgar enerjisi santrali ise rüzgar estiğinde enerji üretir. Dalga santrallerinin üretim kapasitesi daha süreklidir.