Güneş Enerjisi Nedir?

Yaklaşık olarak güneşin % 90’ı hidrojenden oluşmaktadır. Hidrojen gazının çekirdekleri ve helyum çekirdeği ile fizyon üzerinden meydana gelen birtakım tepkimeler, çok yüksek oranda enerjinin açığa çıkmasına olanak vermektedir. Farklı tepkimeler üzerinden meydana gelen güneş ışınları, atmosfer sayesinde belirli bir oranda dünyaya yansımaktadır. İnsan sağlığını tehdit etmeyecek noktada yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının, özel paneller ile elektriğe dönüşmesi ise güneş enerjisi olarak bilinmektedir.

 Güneş enerjisi kısacası yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan temiz enerji kaynağı olarak tabir edilmektedir. Özellikle petrol ve doğalgaz gibi kaynakların yavaş yavaş azalması ile son bulacağı düşününce, güneş enerjisinin geleceğin en önemli kaynakları arasında yer aldığını söylemek mümkün. Sonuçta nüfus ve sanayileşmenin de sürekli artması ile beraber, enerjiye ihtiyaç her zamankinden çok daha yüksek noktaya ulaşmış durumda. Daha düşük maliyet ile temiz enerji kaynağı konusunda, elektrik üretimi açısından güneş enerjisinin payı her geçen gün artış gösteriyor.

Kullanım Alanları Nelerdir?

Doğrudan güçlü bir elektrik enerji üretmesi ile beraber, güneş enerjisi akla gelebilecek birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Aynı zamanda teknolojinin gelişmesiyle her geçen gün kullanım alanı artmaya devam ediyor.

– Endüstriyel alanlar,

– Pek çok farklı özel sektör üzerinden fabrika,

– Müstakil evler,

– Binalar,

– Soğuk hava depoları,

– Tarım ve hayvancılık,

– Akaryakıt istasyonları,

– Oteller,

– Hastaneler,

– Elektrik enerjisinin ulaşmadığı yerleşim yerleri,

– Solar paneller ile sebze meyve ısıtma,

– Trafik ve sokak lambaları ile işaret lambaları,

– Park ve bahçe için elektrik,

– Bağ evleri,

– Karavan,

– Deniz taşıtları,

– Seralar

Kısacası elektrik ihtiyacının olduğu her yerde önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Aynı zamanda sıcak su temini ile beraber güneş enerjisinden daha nasıl faydalanabileceği konusunda araştırmalar devam ediyor.

Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Hakkında Bilgi

Güneş ışınlarından faydalanma konusunda solar sistem ya da güneş paneli ismi verilen sistemler kullanılmaktadır. Güneşten gelen fotonlar bu paneller üzerinde toplanır. Fotonların taşımış olduğu enerji ise elektrik ve ısı enerjisine dönüştürülür. Özellikle panellerin üst ve alt kısımlarında voltaj oluşumu sağlanır. Böylece elektrik devresi ile elektrik teçhizatı üzerinden enerji akışı gerçekleşir. Ele alınan bu akış ve sistem ise fotovoltaik olarak bilinmektedir. Güneş enerjisini elektriğe çeviren güneş pilleri hücresi olarak da ele alınabilmektedir.

Güneş panellerinden ulaşan doğru akım alternatif akıma dönüştürülmek suretiyle elektrik enerjisi elde edilir. Yapıların farklı noktalarına montajı gerçekleştirilen paneller doğrultusunda bu enerji akışı sağlanır. Ayrıca süreç içerisinde birçok farklı ekipman da kullanılmaktadır. Böylece devamlı olarak enerji akışı sağlanmak suretiyle elektrik enerjisi ve sıcak su elde edilir. Konnektörler, paralelleme panoları, güneş paneli, alçak gerilim pano ve şalt ekipmanları gibi birçok sistem kullanılarak, güneş enerjisi elde edecek cihaz hazır hale getirilir.